• HARLEY DAVIDSON
  SPORTSTER 1200
 • 1 day / 125 €
  2 days / 240 €
  3 days / 350 €
  4 days / 430 €
  5 days / 510 €
  6 days / 590 €
  7 days / 670 €

 • HARLEY DAVIDSON
  SPORTSTER XL883
 • 1 day / 110 €
  2 days / 195 €
  3 days / 280 €
  4 days / 365 €
  5 days / 450 €
  6 days / 535 €
  7 days / 590 €

 • BMW F 900 XR
 • 1 day / 115 €
  2 days / 220 €
  3 days / 300 €
  4 days / 405 €
  5 days / 505 €
  6 days / 605 €
  7 days / 620 €

 • YAMAHA MT
  09 TRACER
 • 1 day / 110 €
  2 days / 195 €
  3 days / 265 €
  4 days / 355 €
  5 days / 440 €
  6 days / 525 €
  7 days / 545 €

 • BMW F 850 GS
 • 1 day / 115 €
  2 days / 220 €
  3 days / 300 €
  4 days / 405 €
  5 days / 505 €
  6 days / 605 €
  7 days / 620 €

 • BMW F-800 GS
 • 1 day / 105 €
  2 days / 190 €
  3 days / 260 €
  4 days / 350 €
  5 days / 435 €
  6 days / 520 €
  7 days / 540 €

 • BMW F750 GS
 • 1 day / 105 €
  2 days / 190 €
  3 days / 260 €
  4 days / 350 €
  5 days / 435 €
  6 days / 520 €
  7 days / 540 €

 • HONDA NC 750 XA
 • 1 day / 85 €
  2 days / 155 €
  3 days / 220 €
  4 days / 295 €
  5 days / 365 €
  6 days / 440 €
  7 days / 460 €

 • YAMAHA TRACER MT07
 • 1 day / 95 €
  2 days / 170 €
  3 days / 240 €
  4 days / 315 €
  5 days / 390 €
  6 days / 465 €
  7 days / 485 €

 • YAMAHA MT 07
 • 1 day / 95 €
  2 days / 170 €
  3 days / 240 €
  4 days / 315 €
  5 days / 390 €
  6 days / 465 €
  7 days / 485 €

 • KTM Duke 690
 • 1 day / 95 €
  2 days / 170 €
  3 days / 240 €
  4 days / 315 €
  5 days / 390 €
  6 days / 465 €
  7 days / 485 €

 • YAMAHA XT-660
 • 1 day / 75 €
  2 days / 140 €
  3 days / 185 €
  4 days / 245 €
  5 days / 310 €
  6 days / 370 €
  7 days / 385 €

 • SUZUKI V-STROM
  DL 650
 • 1 day / 90 €
  2 days / 165 €
  3 days / 235 €
  4 days / 310 €
  5 days / 385 €
  6 days / 460 €
  7 days / 480 €

 • HONDA CB500X
 • 1 day / 75 €
  2 days / 140 €
  3 days / 185 €
  4 days / 245 €
  5 days / 310 €
  6 days / 370 €
  7 days / 385 €

 • KAWASAKI Z - 400
 • 1 day / 75 €
  2 days / 140 €
  3 days / 185 €
  4 days / 245 €
  5 days / 310 €
  6 days / 370 €
  7 days / 385 €

 • KTM DUKE 390
 • 1 day / 75 €
  2 days / 140 €
  3 days / 185 €
  4 days / 245 €
  5 days / 310 €
  6 days / 370 €
  7 days / 385 €

 • Piaggio Beverly 300 I. E.
 • 1 day / 50 €
  2 days / 95 €
  3 days / 115 €
  4 days / 155 €
  5 days / 190 €
  6 days / 225 €
  7 days / 240 €

 • YAMAHA X-MAX 250
 • 1 day / 50 €
  2 days / 95 €
  3 days / 115 €
  4 days / 155 €
  5 days / 190 €
  6 days / 225 €
  7 days / 240 €

 • KTM DUKE-125
 • 1 day / 50 €
  2 days / 100 €
  3 days / 120 €
  4 days / 160 €
  5 days / 200 €
  6 days / 240 €
  7 days / 265 €

 • YAMAHA X-MAX 125
 • 1 day / 45 €
  2 days / 85 €
  3 days / 100 €
  4 days / 130 €
  5 days / 165 €
  6 days / 195 €
  7 days / 210 €

 • PIAGGIO Medley
 • 1 day / 40 €
  2 days / 80 €
  3 days / 95 €
  4 days / 125 €
  5 days / 160 €
  6 days / 190 €
  7 days / 205 €

 • KYMKO AGILITY 125
 • 1 day / 35 €
  2 days / 65 €
  3 days / 85 €
  4 days / 110 €
  5 days / 135 €
  6 days / 155 €
  7 days / 165 €